Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Semi-ondergronds & bovengrondse containers

Voor iedere inzamelsituatie een passende oplossing

Kenmerken van semi-ondergronds & bovengrondse containers

De gulden middenweg
Flexibel inzetbaar
Een handig hulpmiddel

Semi-ondergronds

De gulden middenweg

Geregeld komt het voor dat ondergrondse afvalinzameling de voorkeur heeft, maar dat onvoldoende ingraafdiepte dat belemmert. Een semi-ondergrondse container is dan de oplossing. Doordat een gedeelte van het opslagvolume ondergronds zit, past deze vorm van inzamelen beter in het straatbeeld dan volledig bovengrondse afvalinzameling. De kleur en het oppaksysteem van de container is naar eigen wens in te vullen. Semi-ondergrondse inzamelsystemen zijn geschikt voor alle afvalstromen: GFT, glas, papier, plastic, PMD, rest of textiel.

Bovengronds

Flexibel inzetbaar

Heeft u geen ruimte of mogelijkheden om ondergronds in te zamelen? Een bovengrondse container biedt dan uitkomst. Flexibel inzetbaar en gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen. Iedere inzamelstroom behalve GFT kan met een bovengrondse container worden ingezameld: glas, papier, plastic, PMD, rest of textiel. U bepaalt zelf de kleur en het oppaksysteem van de container.

Meer weten? Neem contact met ons op:
Koen Mooren

Koen Mooren

Accountmanager ondergrondse containers West Nederland
Meer weten? Neem contact met ons op:
Quirijn van Loon

Quirijn van Loon

Accountmanager ondergrondse containers Noord Nederland