Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Werken bij

Samen werken aan de perfecte oplossing

Klik hier voor alle vacatures

Wie zijn wij?

VConsyst is een dynamische en technische organisatie die opereert in de wereld van duurzaamheid, circulariteit, waste management en de inrichting van de openbare buitenruimte. We zijn continu op zoek naar slimme technische oplossingen die de gebruiker gemak leveren, met name in de afvalwereld (bijv. slimme ondergrondse containers). Ook met systemen voor fietsparkeren, overkappingen, straatmeubilair en afvalbakken draagt VConsyst bij aan een mooiere en schonere leefomgeving met slimme oplossingen. 

Voor de ondergrondse afvalinzameling heeft VConsyst software applicaties en elektronica ontwikkeld voor identificatie en registratie van aanbiedingen op verzamelcontainers en voertuigen. Daarbij beheren, presenteren en monitoren wij deze gegevens met diverse aanvullende modules en koppelingen.

VConsyst is inmiddels uitgegroeid tot een vanuit Nederland opererende, internationaal werkende organisatie en is onderdeel van een holding met diverse bedrijven.