Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Werken bij

Samen werken aan de perfecte oplossing

Klik hier voor alle vacatures

Wie zijn wij?

VConsyst is een aanbieder van innovatieve totaaloplossingen met de inzet van techniek en diensten. Zij biedt oplossingen voor sport en recreatie, metaalbewerking en op het gebied van ondergrondse afvalinzameling. Voor de ondergrondse afvalinzameling heeft VConsyst software applicaties en elektronica ontwikkeld voor identificatie en registratie van aanbiedingen op verzamelcontainers en voertuigen. Daarbij beheren, presenteren en monitoren wij deze gegevens met diverse aanvullende modules en koppelingen.