Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Revisie en renovatie

Efficiënt inzamelen met een optimaal systeem

Inzamelsystemen in een nieuw jasje

Wanneer een container is verouderd of wanneer u wilt overgaan van een ander systeem naar Metro®, dan kunt u kiezen voor ombouw. Per situatie bekijken wij de mogelijkheden in de te behouden en te vervangen onderdelen. Wij brengen een gedetailleerd advies uit en begeleiden u in de keuze naar de best passende oplossing.

Kenmerken van revisie en renovatie

Ombouw
Upgrading
Deelvervanging
Upgrading: uw containers naar een hoger niveau
Deelvervanging: elk onderdeel telt

Wilt u een bestaand inzamelsysteem uitbreiden met extra functionaliteiten, bijvoorbeeld met vulgraadmeting of een andere fractie? Of wilt u overstappen naar slimme containers of een andere voedingsbron voor de bestaande elektronica? Wij denken graag met u mee. Samen tillen wij uw inzamelsystemen naar een hoger niveau.

Zijn er onderdelen van uw inzamelsysteem die niet meer naar behoren functioneren? Soms is het niet nodig om de hele container te vervangen en biedt deelvervanging uitkomst. Een duurzamere oplossing dan nieuwe containers en vriendelijker voor uw budget. Door deelvervanging haalt u beter rendement uit uw initiële investering. Wij denken graag met u mee, want afhankelijk van de situatie bespaart u ook wellicht kosten op de lange termijn.

Passen en paslezers: in uw huisstijl
Batterijen: advies, levering en uitwisselservice

Wij leveren verschillende soorten passen, afhankelijk van uw wens en inzamelsituatie. U kunt ook bij ons terecht voor nalevering van eerder bestelde passen. Indien gewenst verzorgen wij deze opvolgend genummerd en inclusief whitelistbestand. De passen worden naar wens vormgegeven, geheel in lijn met uw huisstijl. Paslezers en verwerkingssoftware kunt u ook los bij ons afnemen.

De Chiplock® Graphics toegangselektronica vereist een voedingsbron. Dit kan door te kiezen voor een batterij of zonnecel in combinatie met een accu. Het systeem geeft aan wanneer het tijd is om de voedingsbron te vervangen. Plaats eenvoudig uw nabestelling en wij leveren u een nieuwe, originele voedingsbron. Indien gewenst bieden wij ook een uitwisselservice.

De juiste onderdelen beschikbaar

Bij een defect of door slijtage moet een onderdeel soms (snel) vervangen worden. De meest gangbare onderdelen hebben wij direct beschikbaar in onze servicevoertuigen of in het centrale magazijn. Specifieke (maatwerk)materialen produceren wij op aanvraag en kunnen in de meeste gevallen binnen enkele dagen worden geleverd. Wij werken uitsluitend met originele reserveonderdelen voor de Metro® ondergrondse containers. Ook voor nalevering van bevestigingsmaterialen en hang- en sluitwerk kunt u bij ons terecht.

Wil je extra informatie over een product of dienst?