Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Kennis & Media

Kennis en Media

Almelo test persende afvalbak van VConsyst in pilot

De Digitale Milieupas

John Wösten nieuwe CEO

Start pilot met vulgraadsensoren in afvalbakken

VConsyst en Kiwa Digital Certification gaan samenwerken aan digitale toegangssystemen

Pilot Persende Afvalbak van start in Zwolle

In Memoriam: Harry van Dalfsen

25 jaar ROVA

VConsyst sluit zich aan bij BlockWASTE-project van Saxion Hogeschool

Circle of life

Equinord

‘Even omdenken, maar dit wordt de toekomst’

VConsyst en Koninklijke Bammens gaan samen verder

Feestelijke aftrap ‘Omgekeerd inzamelen’ in Nieuwland (Amersfoort)

Maakkwaliteit van VConsyst overtuigt Duitsland

Pioneers in Canada en de United States

Noorwegen goed op weg naar slimme afvalinzameling

Blind vertrouwen

Flinke kostenreductie in Den Haag

Franse transitie naar efficiënt afval inzamelen

Spanje kiest voor ondergronds inzamelen

Een schonere wereld in Zweden en Denemarken

Vertrouwelijk!

Gf-inzameling in de lift

Slim ding: IoT sensor

Zó maakt u uw containers privacy-proof!

Out of the box

Nieuw: Incognito module

Afval inzamelen vier punt nul

De opkomst van de afvalcontainer

Klapper in onderhoud en veiligheid

Het softwareplatform van de toekomst

VConsyst Routes van start

Vers van de tekentafel

Politie Nederland draagt haar steentje bij

Nieuwe Reporting Tool

Persbericht: VConsyst verstevigt positie in het publieke domein

VConsyst op weg 'Van visie naar actie'

Betere recycling wc-papier door grootste zeefinstallatie

Norway is working on making their waste collection smarter

Spain chooses underground waste collection