Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Registratie en autorisatie

Meer inzicht in het specifieke gebruik van uw containers

Kenmerken van registratie en autorisatie

Interactie
Modulair
Aanbiedgedrag
Beheer

Interactie

Intuïtieve communicatie met gebruikers

Via een toegangspas opent de gebruiker de inwerpopening van de ondergrondse container. Bij het sluiten van de trommel valt de vuilniszak vanzelf in de container. De grafische display informeert de gebruiker via tekst en universele pictogrammen. U bepaalt zelf of het scherm uw logo of een andere tekst en/of beeld moet weergegeven. Deze interactieve afvalcontainers maken uw proces inzichtelijk en bestuurbaar. Zij zijn breed inzetbaar en met name geschikt voor diftar-registratie.

Aanbiedgedrag

Het gebruik van uw containers inzichtelijk

Wanneer u Metro® ondergrondse containers aanvult met onze Chiplock® 4.0 elektronica, spreken wij van een ‘slimme container’. Met deze toegangselektronica identificeert, autoriseert en registreert u het aanbiedgedrag van uw burgers. Hierdoor heeft u inzicht in de actuele situatie van uw afvalcontainers en volledig overzicht van het gebruik zoals stortingen, verklemmingen en storingen.

Modulair

Voor iedere container

De Chiplock® 4.0 elektronica is modulair en daardoor overal naar wens in te zetten. Zo kunt u kiezen voor vulgraadregistratie door klepbeweging of vulgraadmeting door sensoren. U kiest zelf welke voedingsbron voor elektronica het best past bij uw situatie. De datacommunicatie verloopt volgens de STOSAG open standaarden. Mede daardoor is onze toegangselektronica toe te passen op alle modellen en types ondergrondse containers (van derden).

Beheer

Grip op uw containers met de module Smartdata

Met de module Smartdata van VConsyst Dynamics beheert u onder andere de autorisatie, registratie en configuratie van uw inzamelmiddelen. Dagelijkse werkzaamheden als wijzigingen van stortlocaties en kaartbeheer handelt u met deze applicatie gemakkelijk af. Ook ziet u hierin de technische data van afvalcontainers, zoals vulgraad, batterijspanning en aantal klepopeningen. Door de overzichtelijke rapportages heeft u met deze module inzicht in alle aspecten van uw containerpark.

Wil je extra informatie over een product of dienst?