Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De belasting op het milieu

Onze producten en diensten

Onze buitendienst rijdt zuinige of elektrische voertuigen. Per kwartaal maken wij het brandstofverbruik inzichtelijk voor bewustwording en de impact van rijgedrag. We scheiden alle soorten afval, zodat dit voor recycling kan worden aangeboden. Verpakkingsmaterialen nemen wij mee terug om te hergebruiken. VConsyst heeft zich ten doel gesteld om de CO2 -uitstoot te reduceren. Dit geldt voor VConsyst Participaties BV en de daaronder vallende ondernemingen. Dit is geregistreerd op de site van de beheerder (SKAO): www.co2-prestatieladder.nl.

Verantwoordelijkheid

Sociale en duurzame activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat de hele organisatie zorgvuldig omgaat met MVO en bewust is van zijn of haar impact op het milieu. Daarom wordt iedere collega betrokken bij doelstellingen omtrent veiligheid, gezondheid en milieu. VConsyst gelooft erin dat je samen een verschil kunt maken.
Bekijk hier de Materiële emissies van VConsyst
Bekijk hier onze ketenanalyse Ondergrondse Containers
Bekijk hier onze Sector- en keteninitiatieven
Bekijk hier ons CO2 bewust certificaat

Stichting Sampark

Biedt kinderen een toekomst

Een initiatief dat wij al jaren een warm hart toedragen is Stichting Sampark. Zij initieert meerdere onderwijsprojecten op het platteland in India en in haar hoofdstad New Delhi. Wij dragen jaarlijks een deel van ons resultaat af aan Sampark en doen actief mee aan fondsenwerving.