Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Urban mining

Bovengrondse, semi-ondergrondse en ondergrondse containers

Dynamisch en gepassioneerd

Wat in de jaren tachtig begon met enkel containerconcepten is inmiddels uitgegroeid tot een oganisatie die totaaloplossingen levert voor de inzameling van huishoudelijk afval. Gedreven door de overtuiging van eenvoud, werken wij sinds ons bestaan aan de versimpeling van complexe processen. Met het leveren van totaaloplossingen willen wij onze partners ondersteunen en ontzorgen in de inzameling van waardevolle grondstoffen.

Onze bijdrage aan mens en milieu

Aandacht voor mens en milieu is diepgeworteld in onze organisatie. Zowel bij de creatie van producten als bij de uitvoering van diensten gaan wij bewust om met ons milieu. Ook betrekken wij medewerkers en hun ideeën actief bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een initiatief dat wij ondersteunen is Stichting Sampark.

Wil je meer informatie?
Quirijn van Loon

Quirijn van Loon

Accountmanager ondergrondse containers Noord Nederland