Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Urban mining

Bovengrondse, semi-ondergrondse en ondergrondse containers

Dynamisch en gepassioneerd

Wat in de jaren tachtig begon met enkel containerconcepten is inmiddels uitgegroeid tot een oganisatie die totaaloplossingen levert voor de inzameling van huishoudelijk afval. Gedreven door de overtuiging van eenvoud, werken wij sinds ons bestaan aan de versimpeling van complexe processen. Met het leveren van totaaloplossingen willen wij onze partners ondersteunen en ontzorgen in de inzameling van waardevolle grondstoffen.

Onze bijdrage aan mens en milieu

Aandacht voor mens en milieu is diepgeworteld in onze organisatie. Zowel bij de creatie van producten als bij de uitvoering van diensten gaan wij bewust om met ons milieu. Ook betrekken wij medewerkers en hun ideeën actief bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een initiatief dat wij ondersteunen is Stichting Sampark.

Heb je hard- of software support nodig?
Wil je extra informatie over een product of dienst?

Neem dan contact op met onze Servicedesk.
Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8:30 en 17:00.


Bellen of mailen met de Servicedesk:

Tel: +31 (0)8 85 50 00 55
E-mail: servicedesk@vconsyst.com

Neem dan contact op met de binnendienst.
Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8:30 en 17:00.


Bellen of mailen met de binnendienst:

tel: +31 (0)38 385 70 57
e-mail: info@vconsyst.com

Of kom in contact met ons salesteam, deze informatie vind je op de contactpagina

Heeft u een algemene of andere vraag?