Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Route- en backofficesysteem

Alle gegevens over uw rolcontainers bij de hand in het voertuig en overzichtelijk in de backoffice

Kenmerken van route- en backofficesysteem

Voertuigapparatuur
Beheerapplicatie
Koppeling

Autorisatie en registratie van rolcontainers

De chiplezer in het voertuig leest de chip in de rolcontainer, waarna de voertuigapparatuur bepaalt of de container mag worden geleegd of niet. Het tonen van deze informatie kan via twee systemen: Chiplock® Truck Basis en Chiplock® Truck Advanced. Chiplock® Truck Basis toont, verwerkt en communiceert de gegevens van de rolcontainers en het aantal succesvolle ledigingen. Chiplock® Truck Advanced is uitgebreider en bevat onder meer een navigatiefunctie voor efficiënte inzamelroutes.

Overzichtelijk beeld in de backoffice

Vanuit het inzamelvoertuig worden de rolcontainergegevens verzonden naar de module Rolcontainer ID in de backoffice. Zo berekent u uiteindelijk het juiste bedrag door naar het betreffende huishouden (diftar). Via het dashboard bekijkt u bovendien de locaties van uw inzamelvoertuigen en volgt u live de ledigingen. Op die manier kunt u proactief sturen op eventuele knelpunten tijdens de inzameling. De module Rolcontainer ID is onderdeel van VConsyst Dynamics.

Koppeling met alle gangbare softwarepakketten


Voor een efficiënte werkwijze is het relevant om uw inzamelproces duidelijk en overzichtelijk in beeld te hebben. Voor een goed inzicht hierin koppelt u uw managementsoftware eenvoudig aan het VConsyst Dynamics beheerplatform. VConsyst heeft de kennis, ervaring en expertise om dergelijke koppelingen voor uw situatie te realiseren.

Meer weten? Neem contact met ons op: