Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Vulgraadmeter

Vulgraadmeting van VConsyst

Kenmerken van de vulgraadmeter

Inzicht
De vulgraadmeter van VConsyst geeft u inzicht in de vulgraad van uw afvalbakken of ondergrondse containers. Hierdoor kunt u beter routes inplannen voor de inzameling van uw afvalbakken of ondergrondse containers.
Duurzaam
Doordat u meer inzicht heeft in de vulgraad van uw afvalbakken hoeven deze minder vaak geleegd te worden.
Route optimalisatie
Door de vulgraadmeter voor vuilnisbakken kunt u ophaalroutes beter plannen. Door de routes te optimaliseren, hoeft u minder kilometers te rijden en bespaart u tijd en geld.
Beheer
Door de vulgraadmeting van VConsyst te gebruiken, verbetert u het beheer van al uw afvalbakken. Dit geeft u meer controle en inzicht in het gebruik van uw afvalbakken.

Inzicht

Meten is weten

Wanneer u Metro® ondergrondse containers of bovengrondse containers aanvult met onze Chiplock® Graphics-elektronica, dan kunnen zij data versturen en ontvangen. Hierdoor worden de containers bestuurbaar en spreken wij van een ‘slimme container’. Met deze toegangselektronica identificeert, autoriseert en registreert u onder meer het aanbiedgedrag van uw burgers. Hierdoor heeft u een volledig en actueel overzicht van de situatie en inzicht in het gebruik zoals stortingen, verklemmingen en storingen. Als aanvulling op deze techniek kunt u kiezen voor vulgraadmeting met Chiplock® IoT sensor, een zelfstandig 'plug-and-play' vulgraadsysteem. Zo weet u precies hoe vol de containers zijn, waardoor u ledigingen voorspelt en efficiënt plant.

Duurzaam

Met de Chiplock® IoT sensor

Met inzicht in de vulgraad van uw containers kunt u uiteindelijk sturing geven aan het aanbiedgedrag van uw gebruikers. Welke container wordt weinig gebruikt en welke container wordt misschien zelfs overbelast? De Chiplock® IoT sensor meet ieder uur de vulgraad en verzendt dit via het SIGFOX netwerk. Door gebruik van dit Europees dekkende, draadloze netwerk zijn de kosten en het data- en energieverbruik laag. Ook daarom heeft de Chiplock® IoT sensor een levensduur van langer dan tien jaar. De vulgraadmeter gaat dus lange tijd mee.

Optimalisering

Efficiënte inzamelroutes op basis van de juiste kennis

Wanneer een container (bijna) vol is, moet deze zo snel mogelijk worden geleegd. Met Chiplock® IoT sensor heeft u de vulgraadgegevens inzichtelijk en bent u in staat uw inzamelroutes hier nauwkeurig op af te stemmen. U optimaliseert uw inzamelproces en (be)spaart hiermee tijd, kosten en het milieu. Vulgraadinformatie kan u bovendien ondersteunen in beslissingen over preventief onderhoud en reparaties.
Door het slim inzetten van de sensor kunt u een betere route plannen voor het ledigen van de vuilnisbakken en ondergrondse containers.

Beheer

Grip op uw containers met de module Smartdata

Met de module Smartdata van VConsyst Dynamics beheert u de autorisatie, registratie en configuratie van uw inzamelmiddelen. Dagelijkse werkzaamheden als wijzigingen van stortlocaties en kaartbeheer handelt u met deze applicatie gemakkelijk af. Ook informatie over gebruikers, stortingen, vulgraad, brandmeldingen en het recentste ledigingsmoment heeft u bij de hand. Door de overzichtelijke rapportages heeft u met Smartdata inzicht in het stortgedrag binnen uw gemeente.

Meer weten? Neem contact met ons op: