Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Onderhoudsdiensten

Uw ondergrondse containers in optimale conditie

Kenmerken van onze onderhoudsdiensten

Inspectie en keuring
Reparatie
Reiniging
Meldingen- en servicebeheer

Inspectie en keuring

Zo blijven uw containers voldoen aan de veiligheidseisen

Hoewel onze ondergrondse containers veilig en onderhoudsarm zijn, is het raadzaam om uw inzamelsystemen periodiek te laten keuren. Zo weet u de actuele onderhoudsstaat van uw containers en bent u er zeker van dat deze voldoen aan de veiligheidseisen. Onze keurmeesters werken volgens de VConsyst keurmethode en keuren indien gewenst ook volgens de (aanvullende) eisen van TÜV Nederland, inclusief bijbehorend keuringscertificaat. Naast onze eigen ondergrondse containers keuren wij ook alle types en modellen afvalcontainers van derden.

Reparatie

Storing of defect vakkundig opgelost

Bij een technische storing zijn onze servicetechnici beschikbaar om ter plaatse te bekijken hoe problemen verholpen kunnen worden. Zij voeren reparaties uit aan uw ondergrondse containers en elektronica, maar herstellen ook storingen aan voertuigapparatuur of afvalbrengstations. Onze servicevoertuigen zijn ingericht als mobiele werkplaatsen, waardoor de meeste storingen en defecten ter plekke op te lossen zijn. Bij vervanging van onderdelen maakt VConsyst gebruikt van originele reserveonderdelen.

Reiniging

Voor een schone leefomgeving, zonder nare geuren

Voor een optimale levensduur en werking van uw ondergrondse inzamelsystemen en een schoon straatbeeld, is het belangrijk om de containers periodiek te reinigen. Schone containers bevorderen het aanbiedgedrag en voorkomen nare geuren. Zowel de zuil, de binnen- en buitenzijde van de trommel, het voetgangersplatform, de gehele binnencontainer en de (beton)put worden door VConsyst grondig gereinigd en gewassen. Tegelijkertijd inspecteren wij op afwijkingen. Naast onze eigen ondergrondse containers, reinigen wij ook alle typen (ondergrondse) containers van derden.

Meldingen- en servicebeheer

In één oogopslag actuele meldingen in kaart

Met de softwaremodule Service heeft u een actueel statusoverzicht van al uw ondergrondse containers en grip op meldingen en servicediensten. Het geeft u daarnaast inzicht in geplande en uitgevoerde beurten, zoals reparatie, reiniging en keuring. Directe en indirecte kosten maar ook kostenoverzichten zoals TCO vindt u terug in het dashboard. De module Service is onderdeel van de beheersoftware VConsyst Dynamics.

Meer weten? Neem contact met ons op: