Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

VConsyst Dynamics

De softwarebasis van al onze oplossingen

VConsyst Dynamics is een modulair back-office beheerapplicatie voor ondergrondse en bovengrondse inzamelmiddelen. Eenvoudig zijn in één oogopslag alle inzamelmiddelen te beheren en te configureren. Deze SaaS-applicatie ondersteund uw inzamelprocessen en biedt inzicht in gebruik van uw middelen. Het draait ‘in the cloud’, waardoor gebruikers op ieder device vanuit waar ook ter wereld de status van de diensten kan inzien en/of beheren. Dit werkt cross-device, zowel op desktop, tablet als smartphone.

Het dashboard geeft storingen, meldingen en vulgraadgegevens in één oogopslag weer. Door gebruikmaking van het nieuwste Microsoft Dynamics Online-platform wordt de software gehost in een betrouwbare en beveiligde omgeving. De applicatie kent een goede aansluiting op de gangbare Officepakketten. Functionaliteiten als het importeren en exporteren van gegevens naar bijvoorbeeld Excel, het maken van draaitabellen of business intelligence zijn inbegrepen en werken intuïtief. Naast alle modules binnen VConsyst Dynamics is het ook mogelijk om toepassingen van derden te koppelen aan dit nieuwe platform.

VConsyst Dynamics modules

Dynamics is modulair opgebouwd, dit betekent dat alle modules naadloos op elkaar aansluiten en uw proces volledig kunnen ondersteunen. De modulaire opbouw van het platform biedt flexibiliteit voor iedere fase of groei van uw onderneming. Het is mogelijk om enkel in te stappen met Asset Management en op later moment verder uit te breiden.

Asset Management Module
Perceelbeheer Module

De module Asset Management vormt de basis van VConsyst Dynamics. Het merendeel van de processen hebben direct of indirect betrekking tot een asset. Assets zijn volledig in te richten binnen VConsyst Dynamics. Onder de terminologie asset verstaat het systeem standaard: container, afvalbak, rolcontainer, elektronica, sensoren, installaties. Aan assets kunnen een of meerdere onderdelen worden toegekend. Een asset biedt direct inzicht in de basisgegevens van het systemen, de locatiegegevens, garantie en historie van de assets.

Net als bij de module Asset Management heeft de module Perceelbeheer een centrale rol binnen VConsyst Dynamics. Veel van de diensten (bijv. milieupassen, containers en de milieustraat) maken gebruik van het perceel. Een perceel (woonhuis aansluiting, adres) bestaat uit een postcode, huisnummer en daarmee straatnaam, woonplaats en land. Afhankelijk van de gekoppelde en geconfigureerde middelen kan een perceel gebruik maken van de geboden diensten. Zo kan een perceel als particulier of als bedrijf getypeerd zijn, uiteraard is een combinatie ook mogelijk.

Smart Data

De module Smartdata voor inzamelsystemen geeft direct inzicht in de gegevens die te maken hebben met de autorisatie, registratie, configuratie van inzamelmiddelen. Zo kan op eenvoudige wijze de configuratie van o.a. Chiplock®-elektronica via de cloud worden aangepast. Slimme systemen kunnen niet zonder de module Smartdata, het gedrag van de systemen opgenomen in Asset Management wordt hier bepaald.

Milieustraatbeheer
Monteurs App

De module Milieustraatbeheer geeft u de mogelijkheid om de milieustraten binnen uw inzamelgebied aan te sturen. Zo kunt u eenvoudig een saldo koppelen aan de bestaande milieupas van uw inwoner zodat zij een gelimiteerd aantal bezoeken, stortingen of kg per boekjaar verkrijgen. Wij integreren en/of koppelen de module aan bestaande toegang systemen, weegbruggen en financiële softwarepakketten. Daarmee sluit de Milieustraat module naadloos aan binnen uw totale afvalstroombeheer.

Deze app is een extra dienst bijbehorend aan de Chiplock® productlijn. Vanaf versie 4.0 is het mogelijk om middels de Monteurs App een draadloze verbinding te maken met de Chiplock®. Op deze manier is de monteur in staat in het veld werkzaamheden te verrichten welke normaliter enkel via analoge of 3e lijn servicedesk plaats kunnen vinden. Om de medewerker in het veld zo goed mogelijk te ondersteunen zijn de processen binnen de app gebruiksvriendelijk.

Rolcontainer management

Met de VConsyst Rolcontainer management oplossing wordt elke individuele container geïdentificeerd door het unieke nummer van de containerchip. Gemeenten en afvalinzamelaars krijgen op deze manier zeer gedetailleerde informatie over hun inzamelactiviteiten. Dit levert de gemeente of inzamelaar een specifiek voordeel op: transparantie van het inzamelproces. Het is een perfect managementinstrument voor inzamelaars en gemeenten.

Service module
Deurscan App

De module Service binnen VConsyst Dynamics vormt een belangrijke schakel tussen Asset Management, Smartdata en het reguliere gebruik van de asset. Het kan voorkomen dat een inzamelmiddel door bijv. een technisch mankement niet ingezet kan worden. Deze meldingen kunnen rechtstreeks geregistreerd worden in de Service module. Vervolgens kan er actie worden ondernomen bijv. in de vorm van een probleemanalyse of inzet van de technische dienst.
Door te gebruik te maken van deze module krijgt u inzicht op het aantal service-acties, gebruikte materialen en daarmee de TCO. Ook preventief onderhoud kan op reguliere wijze gepland worden.

Deze app ondersteund inzamelaars bij het inzamelen van huisvuil aan de voordeur van de inwoner(s). De doelgroep betreft minder validen en/of inwoners welke niet zelfstandig in staat zijn huisvuil in daarvoor bestemde inzamelmiddelen te deponeren. Met de app krijgt de medewerker een middel om milieupas aan de deur te valideren. Waarop de inwoner de afgifte van huisvuil kan accorderen, indien er Diftar / recycletarief van toepassing is zal deze worden geregistreerd op het bewuste perceel. Daarmee is de oplossing volledig Diftar-proof.

Wil je extra informatie over een product of dienst?