Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Vertrouwelijk!

Kwestie van privacy

Rond de afvalpas is recent de nodige commotie ontstaan. Een dergelijke pas kan tot inbreuk op de privacy leiden oordeelde een rechter, waarop de ondergrondse containers in Arnhem vrij toegankelijk werden. Een precedent, wat nu?

Streep

Als gemeentes, inzamelaars en leveranciers hebben we samen een efficiënt systeem opgetuigd dat elke storting vastlegt. Dat werkte prima, totdat een inwoner van Arnhem betoogde dat je dan ook je privacy weggooit. Tot ieders verrassing zag de Autoriteit Persoonsgegevens het ook zo. Er ging een streep door inzameling gekoppeld aan persoonsgegevens. Een afvalpas mag, maar onder strikte voorwaarden. Gemeentes moeten bijvoorbeeld duidelijk maken wat ze precies met de persoonsgegevens doen. Ook moet deze registratie een relevant doel hebben, zoals afrekenen per storting.

Incognito module

Tijdens het NVRD-congres met als thema ‘privacy’ spraken onder meer de wethouder van Arnhem, de betrokken advocaat en Quirijn van Loon van VConsyst over mogelijke oplossingen. De Stosag ict-werkgroep past de normering aan, de leveranciers hun apparatuur. Gemeentes gaan de doelen van persoonsregistraties duidelijker bepalen en alle reeds verkregen gegevens worden anoniem gemaakt. Nieuwe data blijven dat sowieso. Hierop anticiperend heeft VConsyst de Incognito module ontwikkeld en inmiddels uitgerold. En hoewel de afvalcontainers in Arnhem daardoor weer op slot kunnen, blijven ze nog even open. Wordt vervolgd!