Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Nieuw: Incognito module

Privacy-proof de toekomst in!

De laatste maanden is er de nodige commotie ontstaan rond de registratie van stortgegevens bij het storten van huishoudelijk afval. Dit voorjaar oordeelde een rechter dat een dergelijke registratie kan leiden tot inbreuk op de privacy van burgers. VConsyst biedt een oplossing: de Incognito module. Deze module maakt afvalstorten privacyproof.

Ga incognito

Om ervoor te zorgen dat u inzamelt volgens de geldende regelgeving ontwikkelde VConsyst de Incognito module. Met deze module verzamelt u niet langer op perceelniveau, maar slaat u data anoniem op. U behoudt daarmee het inzicht in logistieke stortgegevens, een onmisbare schakel voor de optimalisatie van uw inzamelprocessen.

Niet-Diftar gemeentes opgelet!

Een groot deel van de gemeentes registreert momenteel de afvalstortingen van haar burgers zonder een Diftar-doelstelling. Deze gemeentes mogen stortgegevens niet langer opslaan op perceelniveau en moeten hun data anonimiseren. Dit geldt overigens alleen voor particuliere registratie. Bedrijfspassen mogen wel in ‘Diftar-modus’ staan, zodat afrekening kan blijven plaatsvinden.

De te zetten stappen

Onlangs is de waarborging van privacy uitvoerig besproken tijdens een speciale bijeenkomst van de NVRD. Namens branchevereniging KLAIR vermeldden Quirijn van Loon (VConsyst) en Thierry van Zandvoort (WSS) welke stappen u moet ondernemen om privacy-proof te handelen. Het implementeren van de Incognito module is hier één van. Benieuwd naar de overige te zetten stappen? Of wilt u weten of de Incognito module geschikt is voor uw situatie? Neem dan contact met ons op.