Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Dynamische inzamelroutes

De optimale route voor efficiënte inzameling en een schoon milieu

Kenmerken van dynamische inzamelroutes

Transparante planning
Efficiënte inzameling
Kostenreductie

Transparante planning

Onnodig ledigen is voortaan verleden tijd

De softwaremodule Routes is een aanvulling op Flexibele inzamelroutes en ondersteunt u op de weg naar optimale en efficiënte inzameling. Aan de hand van actuele gegevens, zoals klepopeningen, vulgraad of gewicht, wordt het optimale ledigingsmoment berekend. Vervolgens controleert het systeem de beschikbaarheid van inzamelvoertuigen, wegen en andere zaken zoals seizoensinvloeden. Door deze gegevens te combineren staan uiteindelijk de juiste ondergrondse vuilcontainers op de transparante planning. Vroegtijdig ledigen behoort hiermee tot het verleden.

Efficiënte inzameling

De meest optimale route op ieder device

Opdrachtgestuurd bepaalt de module Routes welke ondergrondse containers geleegd moeten worden. Via de meest ideale route leidt het systeem uw chauffeurs vervolgens naar de locaties van de containers. Tijdens de rit krijgt de chauffeur feedback of de gestelde doelstellingen worden gerealiseerd. De software draait ‘in the cloud’ en is voor alle gebruikers beschikbaar op desktop, tablet en smartphone. De module Routes is onderdeel van VConsyst Dynamics.
 

Kostenreductie

Bewust omgaan met kosten en milieu

Een nauwkeurig beeld van het exacte ledigingsmoment van uw containers bespaart u tijd en drukt de bijbehorende kosten. De inzamelroutes worden korter en de lediging van containers binnen uw gemeente is efficiënter ingericht. U bespaart daarmee niet alleen op gebied van personeel en voertuigen, minder materieel op de weg reduceert ook de uitstoot van CO2. Oftewel, met de softwaremodule Routes is de inzameling milieuvriendelijker en verlaagt de kosten met twintig procent.

Bekijk onze andere oplossingen voor inzamelprocessen

Meer weten? Neem contact met ons op:

Certificaten

Wij werken volgens onderstaande standaarden