Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

VConsyst en Koninklijke Bammens gaan samen verder

Marktleider op het gebied van ondergrondse afvalinzamelsystemen

VConsyst en Koninklijke Bammens slaan de handen ineen. VConsyst Participaties neemt 100% van de aandelen van Koninklijke Bammens over. Hiermee wordt zij marktleider op het gebied van ondergrondse afvalinzamelsystemen in zowel Nederland als Europa. Beide bedrijven hebben elkaar gevonden in hun missie en visie om overheden en afvalinzamelaars nog beter van dienst te zijn bij het behalen van hun milieudoelstelling.

Innovatieve oplossingen

VConsyst levert totaaloplossingen voor de afvalinzameling, sport en recreatie, fietsenstallingen en straatmeubilair. Algemeen directeur Edward Rosendaal: “Wij zijn trots dat we met Bammens een koninklijk, 168 jaar oud, bedrijf aan onze groep mogen toevoegen. We vinden elkaar in onze gezamenlijke missie en visie voor afvalinzameling en buitenruimte. We geloven in slimme oplossingen voor een wereld zonder restafval. Ik ben ervan overtuigd dat we met onze ervaringen en investeringskracht het publieke domein innoveren.”
Begin deze maand kwamen daar de softwareactiviteiten van BSpaaS bij, waardoor VConsyst ook in de Sport & Recreatiebranche marktleider wordt met haar cloudoplossing VConsyst Access Suite. In september werd straatmeubilairproducent Jan Kuipers Nunspeet toegevoegd aan haar groep. VConsyst ziet kansen om deze producten, zoals fietsenstallingen, nog slimmer te maken middels haar software- en elektronicaoplossingen. “Dankzij de samenvoeging met Jan Kuipers Nunspeet en Koninklijke Bammens wordt het productaanbod voor de inrichting van de openbare ruimte flink uitgebreid en wordt VConsyst marktleider in Nederland en Europa. De jaarlijkse omzet groeit hiermee door naar meer dan €75 miljoen euro bij VConsyst”, aldus Arjen van Dalfsen, CFO Venture Group, het moederbedrijf van VConsyst.

Slimme stad

VConsyst en Koninklijke Bammens hopen met de samenvoeging van de bedrijven dat vooral burgers gemak ervaren. “Door een stad slimmer te maken, worden namelijk niet alleen de gemeentelijke doelstellingen behaald. De burger ervaart ook minder afvaloverlast, omdat bijvoorbeeld ondergrondse containers altijd beschikbaar zijn. De gemeente reduceert hiermee tegelijkertijd haar CO2-uitstoot. Een win-win situatie bij het behalen van milieudoelstellingen”, aldus Ronald Free, algemeen directeur Koninklijke Bammens die tevens aangeeft dat het goed is om tot een groep te gaan behoren met een duidelijke visie, strategie en zoveel ondernemerszin voor hun gezamenlijke toekomst.

Totaaloplossing: alles uit één hand

Door de krachtenbundeling van Jan Kuipers Nunspeet, Koninklijke Bammens en VConsyst ontstaat een partij met ruim 250 medewerkers die nog beter in staat is om het publieke domein in te richten. Van afvalbak tot professionele fietsenstalling, alles komt uit één hand.