Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Politie Nederland draagt haar steentje bij

Het scheiden van afval is, met het oog op de toekomst, niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zo denkt de Nederlandse politie er ook over. De Nederlandse politie heeft zich gerealiseerd dat grondstoffen uit afval eigenlijk heel waardevol zijn en heeft daarom besloten het afval bij de bron te gaan scheiden. Maar hoe?

Partnership

Om dit te realiseren is een tender uitgeschreven voor de levering van meer dan 1500 afvalinzamelunits. Via deze procedure is uiteindelijk VConsyst als winnaar uit de bus gekomen, in samenwerking met Suez (reseller en partner sinds 2014).

Scheiden bij de bron

Door bronscheiding is Suez in staat om een betere en zuivere grondstofstroom te realiseren. Zo wordt plastic en papier maar ook gft-afval steeds weer opnieuw gebruikt voor de productie van nieuwe materialen. Van bijvoorbeeld vijf gerecyclede petflessen maak je al één politie T-shirt. Door het gebruik van gerecyclede materialen wordt niet alleen de druk op natuurlijke grondstoffen verminderd. Bij de productie ervan wordt ook nog eens minder energie verbruikt dan bij de productie van nieuwe grondstoffen. Volgens vestigingsmanager VConsyst Metaalwerken, Oane de Vries: “Een win-win situatie waar wij en de Nederlandse politie trots op zijn. Zo kunnen wij gezamenlijk ons steentje bijdragen aan een groenere maatschappij.”