Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

VConsyst sluit zich aan bij BlockWASTE-project van Saxion Hogeschool

Voor een duurzamere wereld

Afgelopen september meldde Saxion Hogeschool dat zij subsidie ontvangt voor onderzoek naar de inzet van Blockchain bij afvalbeheer. Hiervoor heeft Saxion het BlockWASTE-project opgezet, waarbij de toepasbaarheid van Blockchain in de afvalverwerkende sector wordt onderzocht. De grote vraag is: “Hoe zet je Blockchain-technologie in als slimme oplossing bij het beheren en beheersen van gegevens over afvalverwerking in steden?” VConsyst is hier ook erg nieuwsgierig naar en heeft zich als samenwerkingspartner aangesloten bij dit internationale onderzoeksproject.

Wat is Blockchain?

Oorspronkelijk werd Blockchain ontwikkeld om een elektronisch betaalsysteem te ondersteunen, een bekend voorbeeld van het gebruik van blockchain is bijvoorbeeld Bitcoin. Maar eigenlijk is Blockchain meer dan dat. Het is een manier om decentraal gegevens op te slaan en te delen waardoor de inhoud niet eenzijdig kan worden aangepast. De echtheid en inhoud ervan staat vast in tegenstelling tot een centrale database die door een enkele persoon kan worden aangepast.

Alles draait hierbij om waterdichte gegevensuitwisseling. Deze gegevens zijn cryptografisch beschermd en verdeeld in blokken (=block) van transacties met een onderlinge wiskundige relatie. Ze vormen een spreekwoordelijke keten (=chain) van decentrale blokken waarvan de inhoud achteraf niet meer gewijzigd kan worden. Hierdoor kunnen gegevens op een veilige manier beheerd en uitgewisseld worden. En dat stelt alle deelnemers in staat om te vertrouwen op de informatie die binnen de blockchain wordt verzameld.

Blockchain voor een duurzamere wereld

Het uiteindelijke doel van dit project is om Blockchain te gebruiken, afvalstromen in kaart te brengen en door dit inzicht de afvalproductie af te kunnen remmen. Als de samenleving op de manier doorgaat zoals nu het geval is, zal de jaarlijkse afvalproductie binnen de Europese Unie in 2050 met ongeveer 70% toegenomen zijn. Met het BlockWASTE-project wordt informatie in kaart gebracht over afval dat wordt geproduceerd. Hierbij wordt inzicht gekregen in zowel de vorm als over het volume van het afval.

VConsyst CTO Mark Lanphen: “Je zou Blockchain kunnen inzetten voor het volgen van afvalstromen. Als je deze kent kun je daar ook op inspelen met plaatsing van (extra) containers, routeoptimalisatie en een betere inzet van het wagenpark. Daarnaast krijg je inzicht in volumes en kan je dus gericht met producenten en gebruikers in gesprek gaan om de hoeveelheid afval terug te dringen. Het kan ons en de markt veel inzichten geven die wij weer kunnen gebruiken voor de verbetering en het slimmer maken van onze producten en diensten. En dat past heel goed bij waar VConsyst naartoe wil als toonaangevende en maatschappelijk bewuste dienstverlener.”