Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Flinke kostenreductie in Den Haag

Door slim onderhoud

Hoewel Amsterdam de officiële hoofdstad is, zetelt de Nederlandse overheid in Den Haag. In deze stad, een van de grootste van ons land, zijn zo’n 4.600 ondergrondse afvalcontainers van VConsyst te vinden. VConsyst verzorgt in Den Haag ook het complete onderhoud, de reiniging en de keuring. Het systeem is samen met de Haagse opdrachtgever op maat ontwikkeld. En dat werpt z’n vruchten af.

Afvalcontainers tien jaar storingsvrij

De topkwaliteit van VConsyst afvalcontainers is een slimme combinatie met het uitgekiende onderhoud, want die mix zorgt voor een flinke kostenreductie. Haagse Milieu Services, de lokale afvalinzamelaar, is er blij mee. Door de levensduur van 10 jaar kunnen ook deze 4.600 exemplaren in Den Haag nog heel lang storingsvrij mee. Ondanks het intensieve gebruik zijn er nauwelijks problemen. Arnoud Baron, projectleider van Haagse Milieu Services: “De kosten die nu worden gemaakt komen van de inzamelwagens met hun grote kraan, die de volle stalen afvalcontainer uit zijn ondergrondse betonput tilt.” Een klus die van de kraanchauffeurs, in dienst van de inzamelaar in Den Haag, de nodige skills en concentratie vraagt.

Geautomatiseerd beheersysteem op maat

Voorbijrazend verkeer en ongeduldige voorbijgangers kunnen de kraanchauffeurs afleiden of irriteren. Als je in druk stadsgewoel grote aantallen containers moet legen, kan er door haast en onzorgvuldigheid wel eens iets stuk gaan. Hoe goed de chauffeur zijn vak -en zichzelf- ook beheerst. Arnoud Baron: “De dingen die mis gaan, zijn efficiënt in kaart te brengen. Het geautomatiseerde beheersysteem van VConsyst is exact op maat gesneden om onze inzamelprocessen te monitoren en te managen. We weten bijvoorbeeld precies welke wijk is geleegd, welke routes er zijn gereden en welke schades of storingen er zijn. We krijgen per wijk ook de reden van een storing door, bijvoorbeeld vandalisme of verkeerd ledigen.”

Big data, big results

Samen met VConsyst wordt de waardevolle big data uit het beheersysteem geanalyseerd en besproken. Alle informatie is overigens direct beschikbaar via smartphone, tablet en desktop. Arnoud Baron: “Met de conclusies die we binnenkort uit big data trekken kunnen we maatregelen nemen om onze chauffeurs bij te sturen, en storingen en schades tot een minimum terug te brengen. Daarnaast kunnen we onze opleiding en begeleiding finetunen. Uiteindelijk zien we het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen terug in significant lagere kosten en toenemende grip op het beheer.”