Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Feestelijke aftrap ‘Omgekeerd inzamelen’ in Nieuwland (Amersfoort)

Afval is de grondstof van onze toekomst'

12 juli werd in de wijk Nieuwland in Amersfoort een nieuwe ondergrondse container voor gescheiden inzameling onthuld door buurtbewoners en wethouder Kraanen. De gebruiksvriendelijke en veelzijdige containers maken onderdeel uit van het project 'Omgekeerd Inzamelen van Afval' dat in Amersfoort gelanceerd is.

Omgekeerd inzamelen

Amersfoort stapt tussen half 2017 en 2020 geleidelijk over op een nieuwe manier van huishoudelijke afvalinzameling. Dat noemen we omgekeerd inzamelen. Het afval dat herbruikbaar is haalt ROVA op aan huis.
Huishoudelijk afval kunt u straks met containers aan huis sorteren. De containers aan huis zijn voor papier, groente- fruit- en tuinafval (GFT) en voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Dit soort afval kan worden hergebruikt. We noemen het daarom geen afval meer, maar grondstoffen. Voor het afval dat overblijft komen ondergrondse afvalcontainers. Daarin kunt u ieder moment uw huishoudelijk restafval kwijt.
Na Nieuwland volgen de wijken Hoogland en Kattenbroek.