Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

De Digitale Milieupas

Een nieuwe stap in gebruiksgemak en veiligheid

In mei van dit jaar kondigde VConsyst, leverancier van totaaloplossingen voor afvalinzameling en inrichting van de openbare buitenruimte, en Kiwa Digital Certification aan te gaan samen werken aan innovatieve oplossingen voor toegangssystemen. De eerste stap was het digitaliseren van de milieupas zodat inwoners met hun smartphone een ondergrondse container kunnen openen.

VConsyst en Kiwa hebben de afgelopen maanden intensief gewerkt aan de ontwikkeling van infrastructuur, apps en de nieuwe Chiplock© Hybrid Access update. Naast de technische ontwikkeling is de compliance en standaardisatie van deze technologie een voorwaarde voor succes. Rudo Hoekman, Development Director bij VConsyst ziet een toekomst waarbij heel Europa gebruik kan maken van de Digitale Milieupas: “Het biedt voor de markt grote voordelen om in te zetten op dezelfde standaard die heel Europa hanteert voor digitale documenten, namelijk de ISO 18013-5. Wij maken daarmee gebruik maken van dezelfde strenge normen rond gegevensbeveiliging van dit soort documenten die overal in Europa toegepast worden. Een groot voordeel: de beveiligde passen zijn dus ook toepasbaar in gebieden waar onze inzamelmiddelen nog niet staan; er is dus geen vendor lock-in”.

Onafhankelijk en betrouwbaar
Hoewel iedere partij de ISO 18013-5 kan implementeren en uit eigen naam dit type digitale document kan uitgeven, heeft VConsyst bewust gekozen voor een zeer gerenommeerde partner, Kiwa Digital, die als onafhankelijke partij in de Europese markt kan optreden.

Martin Dupuis, accountmanager bij Kiwa: ‘De Nederlandse overheid vertrouwt het uitleveren van documenten al vele jaren toe aan Kiwa. Wij verzorgen o.a. documenten als vliegbrevetten, VCA’s en andere certificaten voor professionele werkzaamheden. Deze documenten zijn streng beveiligd, onze infrastructuur en werkprocessen worden hier periodiek op getoetst door externe partijen. Daarmee garanderen wij dat het document ook echt toebehoort aan de begunstigde’.

Transactie met geldwaarde
Een dergelijke mate van beveiliging lijkt misschien wat overdreven voor een milieupas. Maar Johan Dörper, product manager Software & Elektronica bij VConsyst, is ervan overtuigd dat het noodzakelijk is. “Realiseer je goed dat elke storting een transactie is die een geldbedrag vertegenwoordigt. Steeds meer gemeenten voeren Diftar (gedifferentieerde tarief) in. Dat houdt in dat de inwoner betaalt per storting. Wij moeten als leverancier en gemeente dus kunnen garanderen dat de storting daadwerkelijk door de desbetreffende inwoner is gedaan. Daarom vinden wij veiligheid één van de basisprincipes van de digitale milieupas en kiezen we voor deze hoogwaardige standaard”.

Veilig toegang
Zowel Apple als Google met het Android platform omarmen deze digitale vorm van documenten. Beide partijen hebben de ISO-standaard geïmplementeerd in voorbereiding op de komst van o.a. het digitale rijbewijs welke Europa heeft aangekondigd. Kiwa en VConsyst zijn er dan ook van overtuigd dat dit het juiste antwoord is voor een lang gewenste functie, het veilig toegang verkrijgen tot inzamelmiddelen of milieuparken.

De komende periode werken beide partijen verder richting de eerste publieke pilots. Er zijn al meerdere gemeenten en inzamelaars geïnteresseerd in deze milieupas. Naar verwachting onthullen we de eerste deelnemende partijen binnen een aantal weken.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over de digitale milieupas? Neem dan contact op met Ruud Visser via rvisser@vconsyst.com.