Nederlandse taal
Nederlands
Engelse taal
English
Switch van taal:
Nederlands
English

Duurzaamheid

De belasting op het milieu

Onze buitendienst rijdt zuinige of elektrische voertuigen. Per kwartaal maken wij het brandstofverbruik inzichtelijk voor bewustwording en de impact van rijgedrag. We scheiden alle soorten afval, zodat dit voor recycling kan worden aangeboden. Verpakkingsmaterialen nemen wij mee terug om te hergebruiken. VConsyst heeft zich ten doel gesteld om de CO2 -uitstoot te reduceren. Dit geldt voor VConsyst Participaties BV en de daaronder vallende ondernemingen. Dit is geregistreerd op de site van de beheerder (SKAO): www.co2-prestatieladder.nl.

Verantwoordelijkheid

Sociale en duurzame activiteiten


Wij vinden het belangrijk dat de hele organisatie zorgvuldig omgaat met MVO en bewust is van zijn of haar impact op het milieu. Daarom wordt iedere collega betrokken bij doelstellingen over veiligheid, gezondheid en milieu. VConsyst gelooft erin dat je samen een verschil kunt maken.
Bekijk hier de Materiële emissies 2022 VConsyst
Bekijk hier onze ketenanalyse Ondergrondse Containers.
Bekijk hier onze Sector- en keteninitiatievenBekijk hier ons CO2 bewust certificaat

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij vinden het belangrijk dat de hele organisatie zorgvuldig omgaat met MVO en bewust is van zijn of haar impact op het milieu.
Meer informatie