Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

VConsyst op weg 'Van visie naar actie'

VConsyst is een dynamische, jonge organisatie en levert sinds de jaren tachtig tot aan vandaag de dag totaaloplossingen voor de inzameling van huishoudelijk afval, autorisatie en registratie van bezoekers en accommodatieverhuur. De organisatie telt ongeveer 80 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Genemuiden (hoofdvestiging) en Gorredijk.

Een nieuwe strategie

In de afgelopen periode heeft het managementteam en de directie een nieuwe missie, visie en kernwaarden, VConsyst 2016-2020, vastgesteld. De nieuwe missie is ‘VConsyst wil betrouwbare innovatie beschikbaar maken, die organisaties in staat stelt het inzicht in en de aansturing van publieke processen te verbeteren’. Er zijn in het licht van deze missie 8 strategische doelstellingen geformuleerd om VConsyst te herpositioneren in de markt.

De nieuwe strategie en kernwaarden vereisen van de medewerkers een andere manier van kijken naar de markt en een andere manier van samenwerken met en voor klanten. Tevens vraagt het om gerichte aandacht voor persoonlijke performance-ontwikkeling en inzetbaarheid op korte en langere termijn van alle medewerkers.

Doelstelling

Het implementatieplan ‘Van visie naar actie’ beoogt managers meer eigenaar te maken van de strategische doelstellingen en de medewerkers te betrekken bij de realisatie van de klantwaarde strategie van VConsyst 2016-2020.

Doelgroepen

Het plan ‘Van visie naar actie’ is bedoeld voor alle medewerkers van VConsyst; van de directie tot de werkvloer. Dit zijn het MT, de productmanagers en de medewerkers op de afdelingen inkoop, service, communicatie, verkoop, productmanagement, productontwikkeling, productie, projectleiding. Er zijn 70 medewerkers in de uitvoering die participeren in de uitrol van het implementatieplan.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak worden binnen een doorlooptijd van 8 maanden passende interventies en nieuwe instrumenten ingezet om de vertaalslag ‘van visie naar actie’ te maken. Er zijn werkbijeenkomsten, townhallsessies, workshops en individuele begeleiding voor managers en medewerkers. Vanuit de nieuwe strategie maken managers tactische afdelingsplannen die in afstemming met de medewerkers worden vertaald naar de uitvoering van het werk. Persoonlijke begeleiding en workshops ondersteunen medewerkers bij hun performance ontwikkeling en inzetbaarheid zodat zij kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig VConsyst.