Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Gf-inzameling in de lift

De vraag naar gescheiden inzamelen van groente- en fruitafval uit hoogbouw stijgt. Hoe kunnen we onze Zweedse gf-expertise in Nederland benutten?

De omslag naar de circulaire economie moet vaart krijgen met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Scheiden bij de bron is daarbij een instrument met veel potentie. Zo is met gf-afval uit hoogbouw nog veel winst te behalen. In Zweden zijn onze gf-containers al enkele jaren succesvol.

Succesvol in Zweden…

Gescheiden inzamelen van gf-afval zou slechte kwaliteit compost en vervelende geuren opleveren. Maar mede door de juiste manier van inzamelen verdwijnen die bezwaren als Zweedse sneeuw voor de zon. Het wordt in Zweden namelijk als makkelijker én schoon ervaren. Door goede voorlichting krijgt de burger een voldaan gevoel: ik doe het goed, dit is schoon en prettig. Thuis een krant onderin de gf-bak is bijvoorbeeld een simpele maar effectieve tip in Zweden.

Alvast iets over de constructie

De Metro®-containers voor gf-afval in Nederland krijgen een geheel eigen constructie met afwijkende specificaties. Ze worden uitgerust met een ventilatiesysteem en een vocht afvangende dubbele bodem. Wat direct opvalt is het kleinere formaat: anderhalve kubieke meter. De gf-containers worden straks dan ook vaker geleegd, vanwege de kwaliteit compost. Ze komen in een stalen fundering te rusten.

Straks ook bij u?

Onze Metro®-containers voor gf-afval in Nederland, ontwikkeld voor geurproof functioneren en goede compost, komen er aan. In het voorjaar van 2018 zullen de eersten worden geplaatst. Meer weten? Neem dan contact op met uw accountmanager of laat het weten via ons contactformulier.