Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Pilot Persende Afvalbak van start in Zwolle

Start proef met de persende afvalbak in Zwolle-centrum

VConsyst is donderdag 10 november gestart met een 3 maanden durende pilot met een persende afvalbak in Zwolle. In samenwerking met ROVA wordt de Bammens Citypole Compactor van VConsyst getest op een drukke locatie in de winkelstraat van Zwolle. Annet Jochemsen, CCO van VConsyst, heeft met de officiële onthulling van de afvalbak de testfase gestart.

Afvalbakken zijn een belangrijk middel om zwerfafval te voorkomen. Een opgeruimde openbare ruimte hangt samen met voldoende afvalbakken, die bovendien tijdig geleegd moeten worden. Tegelijkertijd moeten afvalbakken ook qua formaat en vormgeving passen in de leefomgeving. Design en functionaliteit moeten hand in hand gaan.

Tot zes keer zoveel volume

Met de Bammens Citypole Compactor heeft VConsyst een afvalbak ontworpen die er mooi uitziet en qua formaat goed in de binnenstad past. Tegelijkertijd kan de afvalbak tot 6 keer zoveel afval opslaan. Een persmodule drukt met een kracht van 200 kg het afval samen. Het water- en stofdicht afgewerkte mechaniek wordt gevoed door een batterij die via een zonnepaneel steeds voldoende stroom heeft om autonoom te kunnen werken.

Beheeromgeving

“Deze pilot in Zwolle geeft ons de kans om dit slimme product samen met onze partner ROVA in de praktijk te kunnen testen”, vertelt Jochemsen. “Met deze innovatie dragen we bij aan een opgeruimde omgeving en voorkomen we zwerfafval.” De slimme afvalbak van VConsyst geeft zelf een signaal wanneer deze vol dreigt te raken, zodat een lediging tijdig gepland kan worden. Op termijn kan de Bammens Citypole Compactor ook naadloos toegevoegd worden in de VConsyst Dynamics beheeromgeving. Meldingen komen dan centraal bij de klant binnen, zoals bij de ondergrondse containers van VConsyst.

Slim netwerk

Groot voordeel van de Bammens Citypole Compactor is dat het aantal ledigingen fors verlaagd kan worden. De slimme persende afvalbak van VConsyst reduceert het aantal ledigingen naar verwachting van 15 keer per week naar 4 keer per week zonder dat dit ten koste gaat van de schone leefomgeving. Daardoor is minder inzet van personeel nodig dat zich dus kan richten op andere taken.
“ROVA en wij verwachten veel van deze pilot”, aldus Jochemsen. Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling voor VConsyst. “De afvalopening is altijd open en groot genoeg om zonder aanraking afval te kunnen storten. Ook als de afvalbak de inhoud samengeperst wordt, is de inwerpopening veilig bruikbaar”, legt Jochemsen uit. “Deze pilot is een flinke stap naar een slim netwerk van afvalbakken in stadscentra”.