Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Maakkwaliteit van VConsyst overtuigt Duitsland

Maatwerk wordt als toegevoegde waarde ervaren

‘Wunderbar’, vinden de Duitsers de voordelen die ondergronds inzamelen met VConsyst oplevert. Dat enthousiasme heeft voor een groot deel te maken met de spreekwoordelijke ‘Gründlichkeit’ ofwel de maakkwaliteit van VConsyst. De duurzaamheid en de gedegen opbouw van het assortiment weten ook de kritische Duitse inzamelaar te overtuigen.

Maatwerk

Ondergronds inzamelen maakt ook in Duitsland furore. Het is schoon en bespaart ruimte. Het strakke design van de inwerpzuilen spreekt aan en afval inwerpen gaat gemakkelijk. Bovendien is dit moderne concept geschikt voor alle soorten afval zoals karton, glas, plastic en restafval. Benjamin Beelen, manager international business: “Dat steeds meer Duitse steden op onze inzamelsystemen overstappen, heeft te maken met de 20 jaar ervaring en de topkwaliteit van VConsyst, goed voor duurzaam lagere exploitatiekosten. Ook ons maatwerk wordt als een toegevoegde waarde ervaren, want iedere gemeente in Duitsland heeft zo z’n eigen specifieke wensen.”

Stimuleren van afval scheiden

Elektronica en software voor uitgekiend beheer van de inzamelstromen staan in Duitsland ook volop in de belangstelling. Grote steden als Hamburg, Düsseldorf en Kiel zetten deze stap al. Projectleider Derk Rattink: “Denk aan elektronische toegang voor gebruikers of vulgraad detectie, zodat je de afvalcontainer nooit te vroeg of te laat ledigt. Ook kun je bijvoorbeeld sturen op het stimuleren van afval scheiden. Daar zijn ze in Duitsland zeker niet onbekend mee. De toepassing van ondergrondse containers is nog niet heel groot, maar dat verandert razendsnel. Ook Duitse inzamelaars zien de kansen van slimme technologie om je inzamelproces te optimaliseren, al naar gelang je wensen. Bij VConsyst kunnen we perfect aan die wensen voldoen.”

Milieumaatregelen

Dat recyclen belangrijk is voor het milieu en de stap naar de circulaire economie, hoef je niet meer uit te leggen in Duitsland. De Duitse burger is zich steeds bewuster van het belang van gescheiden afval inzamelen. Benjamin Beelen: “Duitsland kent veel milieumaatregelen, bijvoorbeeld het Grüne Punkt. Dit keurmerk verplicht fabrikanten van verpakkingsmaterialen om producten waar hun materialen in zitten weer terug te nemen. Daarom kunnen Duitse burgers al sinds jaar en dag gratis hun plastic en papier kwijt.” VConsyst kan de inzameling daarvan naar een hoger niveau tillen, door het plastic maar ook papier ondergronds in te zamelen. Dan is er minder transport nodig, het is schoon en representatief en het straatbeeld gaat er op vooruit.

Autoriteit in afval inzamelen

Wat is de stip op de Duitse horizon? Benjamin Beelen: “In 2019 beogen we een minimale naamsbekendheid van 90% bij alle potentiële Duitse klanten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Onze uitdaging is om steeds meer Duitse gemeentes te overtuigen dat VConsyst de deskundige autoriteit in afval inzamelen is. Je ziet dat de impact van die belofte zich snel verspreidt in het land, omdat we onze waarde al voor een aantal grote Duitse opdrachtgevers hebben bewezen.”