Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Almelo test persende afvalbak van VConsyst in pilot


Een schone binnenstad op kwaliteitsniveau A vraagt van de gemeentelijke reinigingsdienst een forse inzet van mensen en middelen. Om zwerfafval te voorkomen worden afvalbakken in het centrum van Almelo nu twee keer per dag geledigd. Almelo wil het aantal ledigingen fors terugbrengen tot twee keer per week en test daarom nu twee prototypes van VConsyst die het afval tot zes keer kunnen samenpersen. De slimme afvalbak is gekoppeld aan het VConsyst softwareplatform én een speciaal voor deze afvalbak ontwikkelde app die indien nodig meldingen weergeeft.   


Voor VConsyst, de maker van onder meer de Bammens Capitole, is deze pilot met Almelo een goede manier om zowel de hardware als elektronica én de software van de slimme afvalbak in de praktijk te testen. “Ons softwareplatform VConsyst Dynamics, dat door veel partijen wordt gebruikt om de bekende ondergrondse containers te monitoren, hebben we nu ook geschikt gemaakt voor het monitoren van slimme afvalbakken.  


In combinatie met een app kunnen gebruikers in real time de toestand van de CityPRESS, de batterijconditie, de vulgraad, het aantal persingen én eventuele storingen zien”, vertelt Rudo Hoekman, CTO van VConsyst. “We zijn benieuwd of onze oplossing werkt zoals we denken dat deze moet werken conform onze eigen testen”.   

Leerproces

Omdat het gaat om een pilot zullen er zeker issues opduiken, waarvan de betrokken partijen gaan leren. Het doel van de gemeente Almelo is om overlast van zwerfafval op de drukke centrumlocaties terug te dringen, vertelt Matthijs Veldhuis. “We willen bovendien tijd en dus kosten besparen voor inzet van medewerkers voor ledigingen, met behoud van een hoge beeldkwaliteit voor een schone omgeving. Daardoor kunnen we onze medewerkers beter inzetten op andere reinigingstaken en het werk beter verdelen over de andere wijken in Almelo”.  

De data uit het softwaresysteem biedt ongetwijfeld nieuwe inzichten die helpen om zwerfafval te verminderen en samen een opgeruimde leefomgeving te realiseren.  

Schone omgeving

Naast het softwareplatform en de app worden ook batterijduur, de zonnepanelen, twee verschillende inwerpopeningen en de elektronica getest op hun prestaties. Groot voordeel voor de gebruikers is dat de VConsyst CityPRESS een ontwerp zonder deksel heeft en de inworp van afval dus ongehinderd kan plaatsvinden. 

Alle ervaringen uit de pilot die een jaar loopt tot 31 januari 2025 worden meegenomen om de prototypes uit te ontwikkelen tot slimme afvalbakken die interessante data genereren, zwerfafval overlast voorkomen en zorgen voor minder belasting van collega’s.  

De doelstelling is om het centrum van Almelo een schone en prettige omgeving te laten zijn voor alle gebruikers en bewoners. Inzet van slimme afvalbakken en data kan daar zeker aan bijdragen. 

Wilt u meer weten over de pilot of over de CityPRESS neem contact met ons op
Arthur Moenaff

Arthur Moenaff

Sales Consultant