Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

25 jaar ROVA

29-05-2021 - Een mijlpaal die we niet zomaar voorbij willen laten gaan, want ROVA en VConsyst hebben ook al 25 jaar lang een duurzame relatie.

En dat begon allemaal in het jaar 1996. Halverwege dat jaar kwamen de directies van ROVA en VConsyst met elkaar in gesprek, waarbij de wens van ROVA voor de invoering van DIFTAR ook ter sprake kwam. DIFTAR staat voor gedifferentieerd tarief. Een systeem voor de inzameling van afval waarbij per huishouden wordt geregistreerd hoeveel en welk soort afval wordt aangeboden: hoe meer restafval, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn.

Terug in de tijd

VConsyst, destijds leverancier van toegangscontrole en registratiesystemen voor sportaccommodaties, gaf bij ROVA aan wel een toegangscontrole en registratiesysteem voor DIFTAR te kunnen ontwikkelen. En zo is de eerste samenwerking tussen beide partijen een feit. Vanaf 1998 ging bij ROVA de invoering van DIFTAR van start en begonnen ook de eerste leveringen van VConsyst aan ROVA middels Chiplock® toegangselektronica en Containerbeheersoftware WinConsyst WMS Interface.
De behoefte aan totaaloplossingen werd steeds duidelijker. Voor VConsyst betekende dat, dat wij mechanische componenten aan onze oplossingen wilden gaan toevoegen. In 2002 vonden wij een perfecte match met Schiphorst Milieutechniek, Metro Waste Systems en Machinefabriek Gorredijk. Met de toevoeging van dat laatste bedrijf zijn we niet alleen breder gegaan, maar ook dieper: wij zijn zelf ondergrondse containers gaan produceren.

Fast forward naar 2021

VConsyst levert ROVA vandaag de dag een totaaloplossing. Binnen de gemeentes waar ROVA actief is, worden dagelijks onze Metro® inzamelsystemen, Chiplock® toegangselektronica, Chiplock® Truck Ident voertuigregistratiesystemen en VConsyst Dynamics containerbeheersoftware ingezet. Al deze producten ondersteunen ROVA dagelijks bij de inzameling van huishoudelijk afval.

Geslaagde samenwerking

Dat beide partijen elkaar al 25 jaar weten te vinden én te versterken, heeft geresulteerd in vele innovaties, nieuwe producten en het vormen van totaaloplossingen. Nog steeds werken ROVA en VConsyst samen om het inzamelingsproces te verbeteren. ROVA stelt zich daarbij op als waardevolle partner en denkt graag mee met de ontwikkeling en faciliteert pilots om producten en oplossingen in de praktijk te testen. ROVA en VConsyst werken graag met elkaar, met als gezamenlijk doel een betere afvalscheiding met minder restafval, minder CO2-uitstoot én lagere kosten.
"VConsyst feliciteert ROVA met haar 25-jarig jubileum en is trots en dankbaar om ook al bijna net zo lang met haar samen te werken. Met dezelfde waarden en normen zoeken beide telkens naar het gezamenlijk belang. Inhoudelijke kennis, betrokkenheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en een open communicatie zijn hierbij belangrijke pijlers", aldus VConsyst CEO Edward Rosendaal.