Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Out of the box

Nieuwe kartonzuil helpt je uit de dozenproblemen

Online gewinkeld? Je nieuwe stofzuiger of laptop wordt keurig netjes bij je bezorgd. In een kartonnen verpakking, die je nog wel even moet kwijt zien te raken. Een flink uit de kluiten gewassen, niet meewerkende doos in kleine stukjes knippen is natuurlijk wel veel gedoe. Dan maar in grote stukken in de papierzuil proppen als dat lukt. Of, helemaal fout natuurlijk, de doos naast de inwerpzuil zetten. Herkenbaar?

Gruwel

Met de snelle opmars van webshops stapelen de dozen en dus de inzamelproblemen zich letterlijk op. Een gruwel voor veel Nederlandse gemeentes. VConsyst productmanager Hanneke Weststeijn: “Door deze tendens waren de bestaande papierzuilen niet meer berekend op het steeds grotere aanbod van karton. Je kunt de dozen wel opvouwen, maar na het inwerpen zetten ze direct weer uit en dan krijg je verklemmingen in de zuil. Als een stuk doos de toegang blokkeert blijft de ruimte in het onderlijf onbenut. Zo kun je oud papier en karton minder efficiënt inzamelen en ben je steeds vaker problemen aan het oplossen. Het werd dus tijd om een nieuwe inwerpzuil te ontwikkelen.”

Grote stukken karton welkom

‘Out of the box’-denkend ontstond een nieuwe toegangsconstructie die grote kartonfracties goed kan behappen. Wat direct opvalt aan de nieuwe papierzuil is de vergrote inworp en de andere inworprichting. Hanneke: “De doorstort gaat nu verticaal in plaats van horizontaal. Grote stukken karton steek je direct richting het onderlijf in plaats van recht vooruit. Ze hebben minder tijd om uit te zetten en blijven minder snel steken. De papierzuil is binnenkort trouwens ook leverbaar met de nieuwe Chiplock® 4.0 toegangselektronica.” Onderdeel van deze elektronica is het energiezuinige en solide slot met noviteiten als gemakkelijke toegang via je mobiel of bankpas. Er is ook een Bluetooth service-app voor de monteur. Chiplock® 4.0 is verbonden met het VConsyst Dynamics platform. 

In de lijn van Metro®

Na een drukke periode van testen en ontwikkelen is de proeffase bijna achter de rug. Hanneke: “De eerste prototypes hebben we steeds verder verbeterd en verfijnd. Zo hebben we bijvoorbeeld het mechanisme voor openen en sluiten extra onder de loep genomen, zodat de bediening nu heel licht is.” Het uiterlijk bleef nagenoeg gelijk, voegt Hanneke eraan toe: “De nieuwe zuil wijkt optisch niet af en vormt een logisch geheel met het Metro®-modellengamma. Hij is dus mee te bestellen met zuilen voor andere fracties. Bovendien is de productie daardoor efficiënter.”
 De nieuwe papierzuil, waarvan de eerste exemplaren in november 2017 beschikbaar zijn, heeft meer nieuwe eigenschappen die verklemming tegengaan. Wilt u precies bijgepraat worden? Neem dan even contact op met uw accountmanager of afdeling Verkoop, via ons telefoonnummer (038) 385 7057.