Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Equinord

Ons zusterbedrijf in Spanje

Het kan zijn dat u deze naam nog niet eerder heeft gehoord. U spreekt het uit als Ekinor en het is een zusterbedrijf van VConsyst in het zonnige Barcelona in Spanje.
Sinds 2011 valt Equinord onder de vleugels van VConsyst. Het bedrijf werd daarvoor gerund door drie mannen op leeftijd. Zij wilden graag een externe partij in de hand nemen met het oog op de toekomst. VConsyst was al goed op weg om naam te maken in Spanje en in het verleden heeft er al een samenwerking plaatsgevonden. Equinord koos daarom ‘logischerwijs’ voor VConsyst. Het is een echt familiebedrijf met 36 werknemers in dienst. De dagelijkse leiding is voor rekening van de gebroeders Carrasco, zij hebben het bedrijf overgenomen van hun vader. Vanuit VConsyst doet Benjamin Beelen, Manager International Business, sinds drie jaar de aansturing.

Marktleider in Spanje

Equinord maakt eigen hydraulische containersystemen en levert sinds twee jaar ook de Metro® container van VConsyst. Met deze producten bedienen zij heel Spanje, ook de eilanden, en exporteert men naar landen zoals Portugal, Polen, Bulgarije en Italië. Equinord verkoopt niet alleen het fysieke product maar biedt ook service en onderhoud voor ondergrondse containers in Spanje. Benjamin: “Wat veel mensen niet weten is dat de Gemeente Leek in Groningen, als klant van VConsyst, de hydraulische systemen van Equinord al jaren in gebruik heeft.” Het gaat Equinord nog steeds voor de wind volgens Benjamin: “We waren en zijn nog steeds marktleider op het gebied van ondergrondse afvalinzameling in Spanje!” Dat zit dus wel goed met de toekomst van Equinord.