Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Afval inzamelen vier punt nul

Wie herinnert zich nog de good old vuilnisbak van zink, met z’n klepperende deksel? De burger die vandaag de dag afval weggooit doet dat in een mooie, slanke inwerpzuil. De elektronische toegang heeft een beeldscherm dat handige, voor iedereen begrijpelijke meldingen toont. De inzamelaar kan alle actuele informatie over de stortingen precies volgen, zodat het hele ledigingsproces efficiënt valt te managen.

Te openen met je bankpas

Een belangrijke rol bij dit alles speelt de onderhuidse Chiplock® Graphics-elektronica. Met onze oplossingen proberen we gelijke tred te houden met de voortrazende technologie. De nieuwe Chiplock® Graphics-elektronica is dan ook alweer aan haar vierde generatie toe en kreeg een totaal nieuwe elektronicaset. We praten u even in het kort bij over de belangrijkste nieuwe innovaties. Om te beginnen is een Metro®-inwerpzuil met Chiplock® 4.0 ook met je bankpas of mobiel te openen. Iedere container is op afstand benaderbaar en continu gekoppeld met internet. Het extra solide gebouwde slot is vandaalproof, uniek in de markt.

Kleurenscherm en Bluetooth

De honderd procent waterdichte Chiplock® 4.0 beschikt verder over een nieuw, helder kleurenscherm, draadloze communicatie en een modem dat geschikt is voor verschillende netwerken zoals 2G en 4G. Erg handig is de Bluetooth service-app die de monteur op locatie zelfredzaam maakt. Wachten op de servicedesk hoeft niet meer. Natuurlijk is deze nieuwe Chiplock®-generatie geïntegreerd met VConsyst Dynamics, een volledig webbased en futureproof softwareplatform. Hiermee zijn al onze oplossingen op maat in te richten en gemakkelijk te managen.

U vraagt…

Goed, interessante technologie, maar past die ook in úw inzamelplaatje? Chiplock® 4.0 schikt zich soepel naar uw wensen met keuze uit drie modules: Diftar, Prepaid en Incognito. De laatste is natuurlijk extra interessant gezien de recente juridische perikelen omtrent inzamelregistratie en privacy. Meer prestaties dus meer energieverbruik, zou je verwachten. Maar de nieuwe Chiplock® springt nog zuiniger met energie om en de nieuwe accu gaat langer mee. Ook zonne-energie of een nutsaansluiting zijn overigens mogelijk.

Straks kunt ú hem ook testen

De nulserie wordt al een aantal maanden uitvoerig getest in Almere. Eind 2017 werden de eersten geplaatst in Nederland. Wilt u meer weten? We praten u graag bij, bel naar
+31 (0)88-550 00 55 en vraag naar uw accountmanager.