Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Start pilot met vulgraadsensoren in afvalbakken

Persbericht: Start pilot met vulgraadsensoren in afvalbakken

VConsyst is samen met Teneo IoT een proef gestart met vulgraadsensoren in afvalbakken. De sensoren monitoren de vulgraad van de afvalbak en verzenden notificaties naar een online dashboard. Met deze IoT-oplossing test VConsyst hoe data kan bijdragen aan een efficiëntere en effectievere inzet van afvalbakken voor een opgeruimde openbare leefomgeving.

In een landelijke gemeente met een groot grondoppervlak wordt getest of de sensoren ook op lastige plekken functioneren. En of deze datastroom bijdraagt aan een efficiëntere manier van legen en efficiënte inzet van schaars personeel dankzij routeoptimalisatie. Volgens Ruud Visser, sales consultant bij VConsyst helpt de data bovendien om vast te stellen of de afvalbakken op de juiste plek staan. Voor Ruud zijn de voordelen alvast helder: “Volle bakken kunnen tijdig worden geleegd zodat de leefomgeving vrij van afval kan blijven. Als de afvalbakken nog niet vol zijn, hoeven ze ook nog niet geleegd te worden. Met name in gemeenten met een groot oppervlak is hier heel veel tijdwinst te behalen”.
 
Langeafstandscommunicatie met LoRa
De vulgraadsensor op afvalbakken monitort in hoeverre een afvalbak gevuld is door middel van het gebruik van lasertechnologie. Inou Heideman, commercieel manager van Teneo IoT legt uit hoe de sensor werkt: “De sensor meet de afstand tot het afval en verzendt regelmatig meldingen hiervan via het LoRaWAN netwerk naar een database. Met LoRaWAN kan data over afstanden van 3 tot 45 kilometer verstuurd worden. Eén gateway op een zendmast is vaak al in staat is om een hele gemeente te dekken met het signaal”. Daarnaast wordt LoRaWAN ook landelijk dekkend aangeboden door KPN. De vulgraadsensor kan door zijn gebruik van het LoRa-netwerk meerdere jaren op één batterij draaien dankzij het lage stroomverbruik. Plaatsing van een vulgraadsensor in een afvalbak is ook zeer eenvoudig.
 
Klantvoordelen
De test zal de komende 3 maanden plaatsvinden. Ruud Visser verwacht vooral meer te leren over de betrouwbaarheid van de data-overdracht én de gevolgen voor reinigingsdiensten qua tijdsinzet, duurzaamheid en efficiëntie. ”Dit gaat ons helpen om klanten te ondersteunen bij slimme plaatsing van afvalbakken en een veel efficiëntere inzet van mensen en middelen”.
 
Over VConsyst  
VConsyst levert als adviseur, producent en dienstverlener totaaloplossingen op het gebied van afvalinzameling en inrichting & beheer van de openbare buitenruimte. Gedreven door maatschappelijk thema’s als circulariteit en gezondheid zetten wij ons dagelijks in voor een duurzamere, betere leefomgeving met steeds slimmere, efficiëntere en schonere oplossingen. 
Organisaties die afval inzamelen en bewust omgaan met de urgentie om schaarser wordende grondstoffen opnieuw te gebruiken, kunnen vertrouwen op de duurzame en intelligente oplossingen van VConsyst. VConsyst is producent van ondergrondse containers, de Bammens afvalbakken en Jan Kuipers Nunspeet fietsparkeeroplossingen en overkappingen.
 
Over Teneo IoT
Teneo IoT is in 2016 opgericht om door middel van Internet of Things (IoT) organisaties en bedrijven slimmer, maar bovenal leuker te maken. Teneo IoT ontwikkelt in huis hardware en firmware voor toepassingen zoals slim afvalmanagement, monitoring van de vochthuishouding van openbaar groen, het meten van luchtkwaliteit (zoals fijnstof en CO2) of het monitoren en aansturen van technische installaties.
Teneo wil bedrijven future proof maken door het bieden van slimme oplossingen en bedrijven helpen om zich te onderscheiden.