Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Spanje kiest voor ondergronds inzamelen

Hasta la vista, afval!

Ook Zuid-Europa kiest bewust voor schone, duurzame manieren om huishoudelijk afval in te zamelen. Spanje is een aansprekend voorbeeld van een land waar afval van de straat naar inzamelfaciliteiten onder de grond verhuist. 

Passende inwerpzuilen

Ondergrondse containers verspreiden zich als een olievlek, maar dan een schone, over Spanje. Denk aan steden als Alicante, Valancia en Cordoba aan de Costa Brava. Of neem Barcelona, Madrid en Rota in Andalusië. Allemaal plaatsen die vol overtuiging overstappen op een openbare ruimte die schoner, leefbaarder en representatiever wordt. Afval komt niet meer in zakken of lelijke stalen bakken op straat terecht. Het verdwijnt in ondergrondse afvalcontainers waarna het op een efficiënte manier wordt opgehaald. Kunststof, GFT-afval, glas en papier worden al door veel burgers vooraf gescheiden. Na de inzameling worden de verschillende afvalfracties tot nieuwe grondstoffen verwerkt.

Hoofdrol in duurzaam afval inzamelen

Al tien jaar speelt VConsyst inmiddels een hoofdrol bij de opmars van moderne, duurzame methoden van afval inzamelen in Spanje. Op dit moment neemt VConsyt deel aan een belangrijke aanbesteding voor afvalinzameling in Santander, een grote havenstad in het noordwesten van het land. Benjamin Beelen, manager international business bij VConsyst: “Ons zusterbedrijf Equinord deelt volop mee in de internationale groei van VConsyst. Equinord brengt onze oplossingen in Spanje op de markt en is er de onbetwiste marktleider in ondergrondse containers voor de publieke ruimte. Op deze manier hebben we in Spanje een wijd vertakt netwerk. We kennen alle ins en outs van de locale Spaanse markten.”

Afvalcontainers van Chili tot Dubai

Javier Carrasco van Equinord voegt eraan toe: “De markt voor ondergronds afval inzamelen krijgt niet alleen in Spanje krachtige impulsen. Onze activiteiten breiden zich ook buiten de grenzen steeds verder uit. VConsyst afvalcontainers gaan onder meer naar Portugal, Italië, Andorra, Polen en Bulgarije. Buiten Europa leveren we bijvoorbeeld aan Chili en aan het Midden-Oosten. Ook in Saoedi-Arabië en Dubai hebben we opdrachtgevers die enthousiast zijn over onze duurzame en efficiënte manier van afval inzamelen.”

Onderhoud van inzamelfaciliteiten

Equinord doet overigens meer dan alleen ondergrondse afvalcontainers plaatsen. In het overgrote deel van Spanje wordt ook het onderhoud van inzamelfaciliteiten, afkomstig van de meest uiteenlopende leveranciers en inzamelaars, al jaren door Equinord verzorgd. Ondertussen beweegt de ondergrondse afvalcontainer soepel mee met de technologische ontwikkelingen in Spanje en Zuid-Europa. Benjamin Beelen: “Over een jaar of vijf hebben ondergrondse afvalcontainers ook in Spanje speciale software en elektronica aan boord, waardoor ze allerlei data online kunnen communiceren naar de backoffice van de inzamelaar.”