Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Pioneers in Canada en de United States

Een opkomende markt voor afval inzamelen

Pioneers in Canada en de United States

De ambitie om steeds meer materialen tot nieuwe grondstoffen te recyclen begint ook in Amerika en Canada concrete vormen aan te nemen. Innovatieve oplossingen voor huishoudelijk afval scheiden zijn er serieus in the picture. Hoe manifesteert VConsyst zich in deze prille markt?

Ondergrondse afvalcontainers in Quebec

In Quebec, de gelijknamige hoofdstad van de Canadase staat Quebec, heeft VConsyst al een aantal ondergrondse afvalcontainers geplaatst. In eerste instantie gaat het om zo’n 300 exemplaren. VConsyst CEO Edward Rosendaal, verantwoordelijk voor de activiteiten in Amerika en Canada: “We zitten in Canada nog helemaal in de pioniersfase. De moderne methodes voor afvalinzameling zoals wij die kennen staan eigenlijk nog grotendeels in de kinderschoenen. Maar alles wijst erop dat deze status quo snel gaat veranderen. We laten nu al zien dat we er met onze kwaliteit, ervaring en inlevingsvermogen klaar voor zijn.”

Samenwerking met een exclusieve reseller

In de relatief nieuwe markt in Amerika werkt VConsyst nauw samen met de exclusieve reseller VAN DYK. Deze onderneming, 30 jaar geleden opgericht door twee Nederlandse broers, specialiseert zich in de import, installatie en het onderhoud van installaties voor recycling en systemen voor afvalverwerking. De producten zijn voor 90% van Nederlandse makelij. Want, zo legt Edward Rosendaal uit: “Onze partner onderscheidt zich, net als wij, door hoogwaardige kwaliteit. De ervaring leert dat Nederlands topfabrikaat daarvoor een goede garantie is."