Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Persbericht: VConsyst verstevigt positie in het publieke domein

VConsyst heeft op 4 september jl. de koopovereenkomst gesloten voor 100% van de aandelen van Jan Kuipers Nunspeet. Hiermee breidt zij haar marktaandeel in Europa binnen het publieke domein verder uit. Martin van Brederode, in 1979 als tekenaar/constructeur begonnen bij Jan Kuipers Nunspeet en sinds 2000 algemeen directeur, gaat met pensioen en was op zoek naar opvolging. Deze vond hij in VConsyst.

Groeikansen

VConsyst is toonaangevend op het gebied van metaalbewerking, afvalinzamel- en bezoekersregistratiesystemen met een jaarlijkse omzet van meer dan €40 miljoen euro. Met de overname zorgt VConsyst voor een versteviging en verbreding van haar positie. “De overname van Jan Kuipers Nunspeet past bij onze groeiambities binnen het publieke domein. De oplossingen in straatmeubilair, fietsparkeersystemen en fietsoverkappingen willen we nog beter en slimmer maken middels elektronica en software. Daarnaast willen we het afzetgebied voor deze oplossingen vergroten in het buitenland, waardoor de omzet verder groeit naar €50 miljoen ”, aldus Edward Rosendaal, algemeen directeur VConsyst en Arjen van Dalfsen, CFO Venture Group.
Gevoelsmens Van Brederode: “Met de overname is de continuïteit van werk voor onze vijftig medewerkers gewaarborgd. VConsyst is een betrouwbare partij en ik zie nieuwe kansen en groei in werk die deze overname met zich meebrengt."