Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Nieuwe Reporting Tool

Nieuw webportal geopend voor servicemeldingen

Met dank aan de mensen van de servicedesk

Uw entree naar ...

Het webportal van VConsyst kreeg een eigentijdse look & feel en een betere gebruikerservaring. De toegang tot het nieuwe containermanagementsysteem wordt daarmee snel, overzichtelijk en intuïtief. Het nieuwe webportal is de entree naar onze module Winconsyst Reporting Tool Software, kortweg WinConsyst WMS RTS. De mensen van onze servicedesk kunnen onze klanten nu ondersteunen met een breed scala aan actuele rapportages op maat, die op elk gewenst moment beschikbaar zijn. Op dit moment wordt de laatste testfase van het systeem afgerond.

... informatie op maat

Hoeveel passen worden er op een inwerpzuil aangeboden, wat is mijn top 10 van meest vervangen onderdelen, en hoe zit het met de process flow en de beheerkosten? Met WinConsyst WMS RTS zijn klantspecifieke managementrapportages samen te stellen, te beheren en in de organisatie te verspreiden. Ook de presentatie van de rapporta- ges is flexibel, er is in te zoomen op de gegevens en het eindresultaat is makkelijk te exporteren. Alle informatie is continu opvraagbaar en direct te verwerken. In alle processen rondom afval inzamelen krijgt u realtime inzicht, met maximale grip als resultaat.