Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Circle of life

Een circulaire economie is meer dan recycling

Begin 2020 heeft Wilco van der Zeeuw, business development manager, zich aangesloten bij het salesteam van de productiedivisie. Vanuit zijn functie als development manager bij Bammens is Wilco al enige jaren kartrekker en verantwoordelijk voor de sales van indoor afvalbakken.

Dit zet hij voort als behartiger van de relatie met SUEZ, onze salespartner van indoor afvalbakken. Sinds 2016 heeft VConsyst hier al een nauwe samenwerking mee. “In deze rol is het belangrijk een partner te zijn waarbij we met SUEZ meedenken en de markt zo goed mogelijk bedienen. Dit betekent, ken onze klant en ken de markt. In de markt voor indoor afvalinzameling wordt het belang van een circulair geproduceerde afvalbak steeds groter”, aldus Wilco. Maar wat heb je precies nodig om een tot een volledig circulair geproduceerde afvalbak te komen. Planbureau voor de Leefomgeving geeft hier een goed beeld van, deze vind je in de illustratie hieronder.

Om volledig circulair te zijn, doorloop je alle stappen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Onze afvalbak is dan ook zo ontwikkeld dat deze geproduceerd kan worden met zo min mogelijk materiaal (Rethink en reduce). Het gebruikte materiaal kan grotendeels opnieuw ingezet worden voor het maken van nieuwe afvalbakken. Ook gebruikte afvalbakken kunnen refurbished worden aangeboden, reparatie en onderhoud is zo niet nodig. Wilco: “Er ontstaan mooie initiatieven door het gesprek aan te gaan met SUEZ en de eindgebruiker. Voorbeelden hiervan zijn productontwikkelingen zoals een houten deksel met FSC-keurmerk voor indoor afvalbakken, deze wordt op dit moment door Jan Kuipers Nunspeet ontwikkelt. Maar ook de ontwikkeling van een kunststofdeksel is gestart in samenwerking met Quality Circular Polymers. QCP verwerkt het door SUEZ ingezamelde plastic verpakkingsafval tot hernieuwde grondstof. Hiermee gaan we dus het plasticafval, ingezameld door onze eigen geproduceerde afvalbakken, weer gebruiken voor productie van nieuwe afvalbakken. Dat is pas echt circulair!”