Wherever you are

Alexander Dammers en monteurs van ROVA en VConsyst

Op weg naar een schone wereld

Hoe onderhoud ROVA helpt om de weg naar morgen vrij te maken

De stap naar de circulaire wereld van morgen heeft alles te maken met het onderhoud van vandaag, een niet te onderschatten radertje in ons streven naar een duurzame toekomst. Hoe geeft ROVA dat idee inhoud?

100-100-100

ROVA zet zich dagelijks in voor de inzameling van huishoudelijk afval in Zwolle en omgeving. Een verantwoordelijke taak, want een steeds beter gescheiden afvalstroom is een must bij de overgang naar een circulaire economie. Dat ROVA zich daar volop voor inzet is goed te zien aan de voortdurende stroom van initiatieven. Tot ieders verbeelding spreekt het recente project ‘100-100-100’, een samenwerking tussen ROVA en haar 23 gemeentes. Het idee achter het project, dat landelijke belangstelling kreeg: honderd huishoudens uitdagen om honderd dagen honderd procent restafvalvrij te leven. Het initiatief viel in goede aarde en kreeg snel navolging van inmiddels al 250 Nederlandse gemeentes.

Onderhoud onmisbare schakel

Werken aan innovaties voor afval inzamelen lukt beter als de technologie er achter ondertussen betrouwbaar zijn werk blijft doen. Op weg naar een schone wereld is het operationele onderhoud en beheer daarom een onmisbare schakel. Deze discipline is bij ROVA dan ook bewust goed georganiseerd. “De bijzondere samenwerking tussen de mensen van ROVA en VConsyst op het gebied van onderhoud is daarbij een toegevoegde waarde”, zegt Alexander Dammers van ROVA. Alexander is teamcoördinator technische dienst regio IJsselvecht en stuurt het onderhoud van de ondergrondse afvalsystemen aan. Alexander: “Ons werk omvat allerlei taken, waarvan we er een aantal in nauwe samenwerking doen. VConsyst levert onder meer de support voor de softwarematige kant en verzorgt de Diftar-registratie op onze voertuigen.”

Mee met de ontwikkelingen

“De driehoek werkplaats, ict en VConsyst werkt goed. We weten elkaar uitstekend te vinden en te versterken”, vervolgt Alexander. “We helpen graag bij de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld door een pilot in de dagelijkse praktijk te faciliteren. Ook bouwen we gezamenlijk aan nieuwe vormen van onderhoud en service, die met de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen meegaan. Een dynamisch proces.” Naast de bijna dagelijkse onderlinge contacten gaan VConsyst en ROVA twee keer per jaar samen om de tafel voor groot overleg. Er wordt dan uitvoerig met elkaar van gedachten gewisseld, bijvoorbeeld over innovaties om storingen te minimaliseren of uit te sluiten.

Aanspreekpunt burger

Bij de transitie naar circulaire economie speelt de burger zelf ook een rol van betekenis. Afvalinzamelaars sturen immers voortdurend op bewuster omgaan met afval en verandering van gedrag, zoals omgekeerd inzamelen. “Door ons werk op straat zijn we goed zichtbaar en staan we middenin de praktijk”, legt Alexander uit. “Daardoor zijn we een aanspreekpunt voor de mensen. We kunnen vragen over inzamelen ter plekke beantwoorden en persoonlijk uitleg geven. De waardering die ons dat oplevert stimuleert bovendien de interesse voor nieuwe initiatieven van ROVA.”

Samen de schouders eronder

Een duurzame en schone toekomst is geen droom over morgen, maar heeft alles te maken met de dagelijkse praktijk. Want, zo blijkt, serieus aan morgen werken betekent ook onderhoud serieus nemen. ROVA en VConsyst zetten daar samen de schouders onder.

Ook samenwerken aan morgen?

Benieuwd hoe úw bedrijf of gemeente met ons kan samenwerken op weg naar de circulaire economie? We delen graag onze ideeën met u. Bel 038 - 385 7057 en vraag naar uw accountmanager of afdeling Verkoop.

Op weg naar een schone wereld

De driehoek werkplaats, ict en VConsyst werkt goed. We weten elkaar uitstekend te vinden.
Alexander Dammers, teamcoördinator
Alexander Dammers, teamcoördinator
Terug
Contact
Sluiten Sluit popup