Wherever you are

Arnoud Baron, Den Haag, VConsyst

Haagse coalitie

Haagse Milieu Services en VConsyst verlagen beheerkosten

Elk bedrijf heeft moeite met hoge kosten voor service en onderhoud. Haagse Milieu Services nam veel maatregelen om de beheerkosten voor afvalcontainers te verlagen. VConsyst werkte er ook aan mee.

Veel maatregelen

Arnoud Baron, projectleider bij Haagse Milieu Services (HMS): “Een afvalcontainer wordt intensief gebruikt en honderd keer per jaar geleegd. Voor een blijvend storingsvrije en veilige werking is goed onderhoud nodig en dat kan duur uitpakken. Daarom hebben we bij HMS veel maatregelen genomen, die een flinke kostenreductie hebben opgeleverd. We hebben bijvoorbeeld alle kraanchauffeurs opgeleid en begeleid. Ook is een medewerker voor het containerbeheer aangenomen, die zich permanent bezighoudt met alle ins en outs van de containers. Daarnaast onderhoudt hij de contacten met de servicedesk van VConsyst. Verder houden we permanent toezicht op onze medewerkers, die we bijsturen als ze gedrag vertonen dat tot schade aan de containers kan leiden.”

Beheersysteem verder ontwikkeld

Met VConsyst werd een project opgestart om het containerbeheersysteem completer en klantvriendelijker te maken. Arnoud: “Aan het basisprogramma van VConsyst hebben we onze specifieke eisen toegevoegd en het beheersysteem verder ontwikkeld. Het systeem geeft onder meer aan wanneer onderhoud nodig is en meldt technische storingen direct. We krijgen per wijk de reden van een storing in beeld, zoals vandalisme of verkeerd ledigen. Vervolgens kun je het probleem analyseren en oplossen.” Via de melding vanuit Den Haag aan de servicedesk van VConsyst komt de monteur in actie en wordt een kostenindicatie afgegeven. De beheerkosten zijn opgedeeld in vaste kosten, bijvoorbeeld reiniging, en variabele kosten zoals storingen.

Doorlopend traject

Containerbeheer in een grote stad kan complex zijn. Arnoud: “Het vereist een partner waar je altijd helder mee kunt communiceren. We overleggen regelmatig met VConsyst hoe we het beheer van de containers steeds verder kunnen finetunen, een doorlopend traject. Uiteindelijk zien we het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen terug in significant lagere servicekosten en toenemende grip op het beheer.” Het is de bedoeling dat HMS en VConsyst de komende tien jaar het onderhoud, de reiniging en de keuring van ca. 4000 Metro®-containers op deze wijze blijft uitvoeren.

Haagse coalitie

De getroffen maatregelen hebben een flinke kostenreductie opgeleverd.
Arnoud Baron, projectleider
Arnoud Baron, projectleider
Terug
Contact
Sluiten Sluit popup