Wherever you are

CO2-rapportage 2021

Voortreffelijke resultaten

CO2-reductie is van groot belang om de opwarming van de aarde af te remmen. VConsyst spant zich met zijn producten en diensten in om van afval herbruikbare grondstoffen te maken. Uiteraard kijken we daarbij ook naar onze eigen CO2-uitstoot die we zoveel mogelijk willen beperken.

In april kwam de CO2-rapportage 2021 van VConsyst uit. Deze rapportage bevat een overzicht van de CO2-uitstoot in 2021 die is gerelateerd aan de bedrijfsactiviteiten van VConsyst Participaties B.V. en de daaronder vallende ondernemingen (conform de organizational boundary).

 

Deze inventarisatie is onderverdeeld in 3 scopes, waarbij binnen elke scope meerdere emissiebronnen worden onderscheiden. De CO2-emissies in scope 1 en 2 zijn vastgesteld door invoer van verbruiken in de Milieubarometer van Stichting Stimular (www.milieubarometer.nl). Scope 3 emissies zijn o.a. bepaald door gebruik te maken van de informatie op website www.co2emissiefactoren.nl.

 

Bekijk hier onze CO2-rapportage 2021.

 

Voor vragen over de CO2-rapportage kunt u terecht bij Samuel de Jong, CQHSE-coördinator, via 038 385 50 00.

Terug
Contact
Sluiten Sluit popup